Chi tiết đặt xe
Thông tin khách hàng
Xác nhận thông tin đặt

XE 2 TAN

  • (1)
  • (5)
  • (5)

Loại:   Best Sale Package
Tổng thời gian(Hours):  4
  
Chi tiết
Package Cost:  đ100.00
Extra distance(mỗi Km):  đ7.00
Extra time(In hour(s)):  đ 50.00