Feedback

"Dịch vụ Taxi tải rất tốt, tài xế nhiệt tình giúp đỡ"

" Anh Tho"

Rất tốt, có hóa đơn điện tử

"Rất tốt và hài lòng: Công ty chúng tôi sẽ liên tục sử dụng dịch vụ của Taxi tải Grab Việt của các bạn. Hy vọng xuất hóa đơn điện tử nhanh hơn nữa thì rất tuyệt vời"

" NguyenThiLoan"

About App

"Rất hài lòng về dịch vụ Taxi tải grab . Tôi có thể đặt được xe Grap-Việt dễ dàng trên điện thoại của mình."

" Nguyen Van Hung"
Reasons to book with us
  • We promise that your minicab will be ready and waiting for you on time for your requested pick up.
  • We promise that any minicab you book with us will be fully licensed and safe for your travels.
  • We are competitive in market in regards quality of service and price we quote
  • We try our level best to satisfy our customers