PACKAGE DETAILS
  Phương tiện XE 2 TAN
  Loại A4
  Hours 4
  Quãng đường 150 (Km)
  Giá đ100.00
  Phụ phí
  After distance(mỗi Km) đ7.00
  After time(mỗi giờ) đ50.00
  PACKAGE DETAILS
  Phương tiện XE 1000 KG
  Loại A6
  Hours 5
  Quãng đường 150 (Km)
  Giá đ160.00
  Phụ phí
  After distance(mỗi Km) đ15.00
  After time(mỗi giờ) đ40.00
  PACKAGE DETAILS
  Phương tiện XE 500 KG
  Loại Class A
  Hours 10
  Quãng đường 500 (Km)
  Giá đ500.00
  Phụ phí
  After distance(mỗi Km) đ7.00
  After time(mỗi giờ) đ100.00